Reperul de psiho

”Care este diferența dintre frică și fobie? Prietenii îmi spun că am toate ”fricile Pământului”… oare e chiar așa?!” (dilemă pentru care a venit în cabinet o doamnă de 26 de ani)

Frica este un răspuns emoțional normal la momentul perceperii unui pericol iminent. Este o reacție de protecție și supraviețuire care ne pregătește să răspundem cât mai adecvat la o anumită amenințare, contribuind substanțial la obiectivul ancestral de a supraviețui – a fi în siguranțăl. Frica poate fi provocată de o varietate de stimuli, cum ar fi situații periculoase, evenimente traumatizante, obiecte sau animale înfricoșătoare, anxietate socială sau teamă de eșec. Pe măsură ce ne dezvoltăm, învăţăm ce e periculos şi cum putem face față anumitor pericole. Sau ce măsuri adaptative putem iniția atunci când ne confruntăm cu astfel de trăiri.

Fobia este o tulburare mai amplă de anxietate caracterizată printr-o trăire intensă și irațională față de un obiect, o situație sau un stimul specific. Diferenţa între fobie şi frică este că fobia nu are măsură. Persoanele care suferă de fobii experimentează o frică copleșitoare și persistentă în fața obiectului sau a situației care le provoacă teama, chiar dacă acesta nu prezintă un pericol real sau imediat (insecte, spații închise, înălțime, de a vorbi în public, de a experimenta ceva nou etc). Iar acest dezechilibru poate deturna sever viaţa acelei persoane şi o poate sili să ia măsuri extreme pentru a evita situaţiile asociate cu fobia respectivă. Ca formă de suport, psihoterapia se concentrează pe reducerea răspunsului anxios la obiectul sau situația declanșatoare, persoanele câștigând o mai mare toleranță și adaptabilitate.

Pe de altă parte, nimeni nu poate ”avea toate” fobiile recunoscute… literatura de specialitate definește circa 400 de astfel de fobii, dintre care unele extrem de neobișnuite. De exemplu nomofobia – frica de a rămâne fără telefon mobil, horofobia – teama de a dansa, catisofobia – teama de a sta așezat sau chrometophobia – frica de… bani…